Duurzame bedrijfsmodellen ontwerpen

Ons advies voor bedrijven die opnieuw willen nadenken

Duurzaamheid is een sleutelfactor in ondernemersactiviteiten. Levensvatbare, succesvolle bedrijfsmodellen richten zich niet langer alleen op economische duurzaamheid, maar ook op de ecologische en sociale impact.

Wij ondersteunen bedrijven in het district Coesfeld om het voortouw te nemen in de transformatie – en tonen vereisten, benaderingen, (financierings)mogelijkheden en positieve ondernemerseffecten van duurzaam ondernemen.

De motivatie voor meer duurzaamheid in bedrijven kan immers uit heel verschillende richtingen komen:

  • Concurrentievermogen: Consumenten, investeerders en ook geschoolde werknemers geven steeds meer de voorkeur aan bedrijven die streven naar duurzaamheid en milieubewustzijn. Bedrijven die op dit gebied toonaangevend zijn, kunnen hun positie op de markt versterken.
  • Reputatie en imago: Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van een positief bedrijfsimago en een goede reputatie. Bedrijven die de duurzame transformatie stimuleren en zich als verantwoordelijk presenteren, winnen het vertrouwen en de loyaliteit van hun klanten en belanghebbenden.
  • Efficiëntie en kostenverlaging: Door afval en emissies te verminderen, energie en hulpbronnen efficiënt te gebruiken en hernieuwbare energiebronnen in te zetten, kunnen bedrijven hun kosten verlagen en hun winstgevendheid verhogen.
  • Risicobeheer: Bedrijven die duurzame transformatie omarmen, zijn beter in staat om risico’s te beheersen die samenhangen met milieukwesties, politieke veranderingen en sociale conflicten. Ze kunnen sneller reageren op onvoorziene gebeurtenissen en hun bedrijfsmodellen aanpassen om succesvol te blijven in een veranderende markt.
  • De toekomst veiligstellen: Duurzaamheid is ook belangrijk om de toekomst van bedrijven en de maatschappij als geheel op de lange termijn veilig te stellen. Bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid zijn in een betere positie om te reageren op de uitdagingen van klimaatverandering en andere milieukwesties en om hun bedrijf op een duurzame en toekomstbestendige manier te organiseren.
  • Rapportageverplichtingen: Steeds meer bedrijven zijn verplicht om te rapporteren over hun duurzaamheidsmaatregelen en -resultaten. In de EU nemen de rapportageverplichtingen toe, voornamelijk door de uitbreiding van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD breidt de inhoud en de groep betrokken bedrijven uit. De komende jaren zullen hierdoor ook de verplichtingen voor het MKB toenemen om te rapporteren over hun impact op het milieu en het klimaat. Daarnaast verwachten investeerders en belanghebbenden steeds meer duurzaamheidsrapportage. Bedrijven die goed presteren op dit gebied kunnen zich positioneren als verantwoordelijke en duurzame bedrijven en het vertrouwen winnen van hun investeerders en klanten.

Een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden voor bedrijven om op een duurzame en klimaatvriendelijke manier te werken, is te vinden op www.energy4climate.nrw.

U kunt zien welke opties geschikt zijn voor uw individuele behoeften en hoe bedrijven uitdagingen op weg naar duurzaam ondernemen kunnen overwinnen: Wij adviseren u graag!

Ihr Ansprechpartner
Sebastian Schulze Baek