Waterstof als alternatief voor fossiele brandstoffen

Wij creëren de voorwaarden voor u om uw productie om te zetten

Groene waterstof in plaats van aardgas en steenkool, benzine en diesel: Voor duurzame, klimaatneutrale productie wordt groene waterstof gezien als een belangrijke energiebron van de toekomst. Het kan ook fossiele brandstoffen vervangen in transport, vooral voor het vervoer van mensen en goederen. Het gebruik van waterstof veroorzaakt namelijk geen uitstoot die schadelijk is voor het klimaat.

Om bedrijven in het district Coesfeld in staat te stellen hun productie- of wagenpark om te bouwen naar waterstof of aan te vullen met waterstof, werken het district Coesfeld, Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld (WBC) en wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld samen met de steden en gemeenten aan een veilige en ongecompliceerde toegang tot de duurzame energiebron van de toekomst.

  • Coesfeld-Höven biogas veredelingsinstallatie/stroom-naar-gas installatie

Sinds 2014 levert GFC Kreis Coesfeld gezuiverd biogas van aardgaskwaliteit aan het aardgastransportnet van Thyssengas via de biogasopwerkingsinstallatie op de stortplaats Coesfeld-Höven. Op basis van de haalbaarheidsstudie voor een power-to-gas-installatie voor de productie van “groene” waterstof, die in 2021 met succes werd afgerond, wordt de biogasopwerkingsinstallatie nu aangevuld met een dergelijke installatie. Naar verwachting zal er vanaf 2024 jaarlijks tot een miljoen kWh groene waterstof worden geproduceerd en naast biomethaan aan het aardgasnet worden geleverd, wat betekent dat er minder fossiel aardgas hoeft te worden verbruikt. Om 100 procent van de energie die nodig is voor de productie van groene waterstof te kunnen dekken uit hernieuwbare, regionaal geproduceerde elektriciteit, zal het bestaande PV-systeem op de stortplaats worden uitgebreid tot een totale output van 1,5 miljoen kWp.

  • Waterstofpijpleidingen

Het verminderen van het aardgasverbruik door groene waterstof toe te voegen is één manier om waterstof te gebruiken voor een duurzamere economie. De andere optie is om fossiele brandstoffen in de productie volledig te vervangen door pure waterstof als energiebron. Bedrijven krijgen toegang tot waterstof via vier waterstofpijpleidingen die de transportnetwerkbeheerders in de toekomst door het district Coesfeld willen laten lopen, zodat iedereen in de gemeenten kan aansluiten. De ingebruikname is gepland tussen 2024 en 2030.

Het districtsbestuur, commerciële bedrijven en wfc onderhandelen met de exploitanten van deze waterstofpijpleidingen over de aansluitpunten op het net, zodat bedrijven toegang krijgen tot de waterstof die daarin wordt vervoerd. Er worden stroomafwaartse distributienetwerken gepland om commerciële gebieden en grotere industrieterreinen aan te sluiten. Uit een enquête onder bedrijven in het district blijkt precies waar er behoefte en vraag is en waar de netwerkaansluitpunten en distributienetten moeten worden geïnstalleerd.

Volgens een huidige haalbaarheidsstudie van het district Coesfeld kan een derde van de benodigde waterstof tegen 2040 in de regio zelf worden geproduceerd dankzij het bestaande en tegen die tijd nog grotere aantal PV-, windenergie- en biogasinstallaties. De rest zal geïmporteerd moeten worden. Dit betekent dat de geplande waterstofpijpleidingen een centrale rol zullen spelen bij het waarborgen van een zekere, duurzame energievoorziening in het district Coesfeld in de toekomst.

  • Waterstofstrategie van de gemeente Coesfeld

Waterstof is een belangrijke hoeksteen in het bereiken van de klimaatneutrale transformatie van de economie in het district Coesfeld. Om ervoor te zorgen dat dit lukt en dat de activiteiten niet los van elkaar worden uitgevoerd, maar op een geïntegreerde manier, hebben we begin 2024 samen met het districtbestuur, de GFC (Vereniging van het district Coesfeld voor de bevordering van hernieuwbare energie) en politieke vertegenwoordigers een waterstofstrategie voor het district Coesfeld ontwikkeld. Met 18 maatregelen op 6 actiegebieden schetst deze strategie wat er in de komende jaren moet worden aangepakt, zodat de economie op betrouwbare wijze van groene waterstof kan worden voorzien en waterstof met name beschikbaar is als energiebron voor procesenergie, mobiliteit (met name zwaar vrachtvervoer) en power-to-power-toepassingen.

Link: Waterstofstrategie van de gemeente Coesfeld

  • Westmünsterland H2 netwerk

Om bedrijven bekend te maken met de voordelen en mogelijke toepassingen van waterstof heeft het wfc samen met het WFG een H2-netwerk opgezet voor het district Borken. Hier kunnen bedrijven, onderzoeksorganisaties en andere instellingen uit Westmünsterland openlijk discussiëren over het thema “waterstof”. Er wordt verslag gedaan van interessante evenementen en oproepen tot financiering, onderzoeksresultaten worden gepresenteerd en er wordt een platform gecreëerd om potentiële samenwerkingsverbanden aan te gaan en gezamenlijke projectideeën te ontwikkelen. De bijeenkomsten vinden twee tot vier keer per jaar plaats.

  • Gemeenschappelijke verklaring van gemeenten en KMO’s in de regio’s Münsterland en Emscher-Lippe over de uitbreiding van de regionale waterstofinfrastructuur

Om ervoor te zorgen dat groene waterstof een van de centrale energiedragers van de energietransitie kan worden, roepen gemeenten en KMO’s in de regio’s Münsterland en Emscher-Lippe op om de nationale waterstofstrategie intensiever te richten op regionale distributie-infrastructuren en de bevordering van het gebruik van waterstof in energie-intensieve industrieën. Om hun eis te benadrukken verzamelden ze ongeveer 300 handtekeningen onder een gezamenlijke verklaring over de uitbreiding van de regionale waterstofinfrastructuur eind 2022/begin 2023 en overhandigden deze aan Michael Kellner, staatssecretaris bij het federale ministerie voor Economische Zaken en Klimaatbescherming en regeringscommissaris voor KMO’s.

Meer informatie (ook over financieringsprogramma’s) is verkrijgbaar bij het Hydrogen Pilot Office van het federale ministerie van Economische Zaken en Klimaatbescherming: https://www.bmwk.de/Navigation/EN/hydrogen/funding-advice.html

Ihre Ansprechpartner
Nathalie Reichel
Dr. Jürgen Grüner