Kansen grijpen, financiering veiligstellen

We helpen je projecten van de grond te krijgen

De mogelijkheden om uw bedrijf vooruit te helpen zijn net zo divers als de uitdagingen die u moet – of wilt – aangaan. Meer dan 1000 staats-, federale en EU-financieringsprogramma’s bieden u ondersteuning. Veel daarvan zijn specifiek gericht op kleine en middelgrote bedrijven en bieden u een breed scala aan mogelijkheden, hoewel deze voortdurend veranderen, net als de randvoorwaarden voor de financieringsprogramma’s.

Tijdens een adviesgesprek bespreken we welke financieringsprogramma’s geschikt zijn voor jouw bedrijf, aan welke financieringsvoorwaarden moet worden voldaan en hoe de aanvraag moet worden ingediend zodat deze kans van slagen heeft. Je hoeft nog geen concrete plannen te hebben geformuleerd. Wij kijken graag samen met u waar een verandering vooral belangrijk is en welke financieringsprogramma’s daarvoor ingezet kunnen worden. Als er specialistische kennis nodig is of gedetailleerde vragen beantwoord moeten worden, kunnen we je ondersteunen door externe deskundigen in te schakelen. In veel gevallen kun je ook financiering aanvragen voor deze adviesdiensten.

Als het brede scala aan subsidies van de staat, de federale overheid en de EU niet geschikt is voor uw project of als u hier geen gebruik van wilt maken, zijn er ook speciaal gesubsidieerde leningprogramma’s om uw plannen te financieren – bijvoorbeeld via de KfW Bank of de NRW.Bank. We geven je ook graag advies over deze programma’s.

Let op:

Voor alle programma’s geldt dat de uitvoering van het project pas mag beginnen als de goedkeuring voor de financiering binnen is.

Ihr Ansprechpartner
Thomas Brühmann