Onze waarden

In het belang van natuur, milieu en gezinsvriendelijkheid

Een duurzame benadering van ons milieu en onze hulpbronnen is een van de kernwaarden van wfc.

We houden rekening met duurzaamheidsdoelstellingen in onze aanbiedingen voor bedrijven, in de verdere ontwikkeling van de site en natuurlijk in onze eigen acties.

De meeste uitstoot van wfc wordt veroorzaakt door mobiliteit, daarom maken we mobiel werken op grote schaal mogelijk.

 • we maken mobiel werken op grote schaal mogelijk
 • we organiseren veel afspraken digitaal
 • organiseren we evenementen vaak digitaal of in hybride vorm
 • we maken gebruik van deelauto’s voor zakelijke ritten
 • verstrekken we subsidies voor jobtickets

Verder

 • halen we elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen
 • gaan we zuinig om met water, elektriciteit en verwarmingsenergie
 • gebruiken we gerecycled papier
 • gebruiken we materialen en producten die zo duurzaam mogelijk zijn en als zodanig zijn gecertificeerd
 • letten bij aankopen op duurzame, sociaal rechtvaardige toeleveringsketens en productiemethoden
 • letten bij de organisatie van evenementen op duurzaamheidscriteria als het gaat om toegankelijkheid en het aanbod van eten en drinken

Ecoprofit proces

Van begin 2022 tot begin 2023 hebben we een ECOPROFIT-proces uitgevoerd om te bepalen hoeveel broeikasgassen we elk jaar uitstoten en zijn we begonnen deze te verminderen. Hiervoor ontvingen we de ECOPROFIT Company 2023 award en veel van de hierboven genoemde richtlijnen voor actie die we nu implementeren zijn uit dit proces voortgekomen.

Deelname aan ÖKOPROFIT diende echter ook om een rolmodel te zijn en om bedrijven te kunnen ondersteunen met onze eigen ervaring. Dit is waar we ons grootste creatieve potentieel zien:

Als drijvende kracht, procesbegeleider, bemiddelaar en brug tussen het bedrijfsleven en de overheid dragen we de duurzaamheidsdoelen en de mogelijkheden van duurzaam management uit naar de buitenwereld – en bevorderen zo een duurzame benadering van het milieu en hulpbronnen buiten onze eigen grenzen.

Werk en zorg combineren bij wfc

Een centraal onderdeel van de bedrijfscultuur van wfc is het combineren van werk en gezin. Dit omvat niet alleen flexibiliteit en waardering voor kinderopvang, maar ook voor de zorg voor familieleden. Door middel van dialoog vinden we de best mogelijke oplossing voor iedereen.

We hebben het handvest “Het combineren van werk en zorg in Noordrijn-Westfalen” ondertekend om niet alleen onze werknemers fundamentele ondersteuning te bieden bij het combineren van werk en zorg voor familieleden, maar ook om intern en extern over dit onderwerp te communiceren. Dit betekent dat we deel uitmaken van het netwerk van zorggevoelige werkgevers en onze werknemers ook informatie bieden over het wettelijke kader en de ondersteunings- en adviesdiensten die bij ons en de lokale autoriteiten beschikbaar zijn.

Ihre Ansprechpartner
Dr. Jürgen Grüner
Sebastian Schulze Baek