Operationele mobiliteit

Onze steun voor de transporttransitie

Vervoer is momenteel een van de grootste bronnen van broeikasgasemissies. Met name het wegvervoer draagt aanzienlijk bij aan klimaatverandering en is verantwoordelijk voor luchtverontreiniging en geluidshinder. Het is daarom dringend noodzakelijk om de transportsector koolstofvrij en duurzamer te maken.

Bovendien zijn de fossiele brandstoffen die voor de aandrijving van voertuigen worden gebruikt eindig en zal de beschikbaarheid ervan in de toekomst steeds onzekerder worden. Overschakelen op hernieuwbare energie en alternatieve aandrijfsystemen kan daarom ook de voorzieningszekerheid vergroten.

Door het ruimtegebruik voor vervoer te verminderen en meer ruimte te creëren voor groene gebieden en openbare ruimten, kan de vervoerstransitie bijdragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit in steden. Dit geldt ook voor duurzame mobiliteitsplanning en het overwegen van alternatieve opties in commerciële gebieden. Ze kunnen de gezondheid van mensen helpen verbeteren door de luchtkwaliteit te verbeteren en lichaamsbeweging te bevorderen.

Het wfc adviseert bedrijven over moderne opties en brengt transparantie in de verscheidenheid aan aanbieders en producten. Zodat bedrijven in landelijke gebieden niet alleen per auto bereikbaar zijn.

Ihre Ansprechpartner
Sebastian Schulze Baek
Dr. Jürgen Grüner