Elektromobiliteit

Het alternatief voor privévervoer in landelijke gebieden

In landelijke gebieden is de afhankelijkheid van privévervoer vaak groter dan in stedelijke gebieden, omdat er minder openbaar vervoerverbindingen zijn, grotere afstanden afgelegd moeten worden, de bevolkingsdichtheid lager is en er minder jobs en diensten in de buurt zijn. In veel gevallen wordt een eigen voertuig noodzakelijk geacht om bestemmingen snel en gemakkelijk te bereiken. Elektrische voertuigen spelen daarom een sleutelrol in de vervoerstransitie. Elektrische voertuigen die energie opslaan in de vorm van waterstof kunnen in uitzonderlijke gevallen ook nuttig zijn.

De voordelen van elektrische voertuigen op batterijen

  • Kostenbesparing in gebruik: elektrische voertuigen hebben vaak lagere bedrijfs- en onderhoudskosten in vergelijking met voertuigen met een verbrandingsmotor. Maar bovenal is het gebruik van elektriciteit in plaats van fossiele brandstoffen aanzienlijk goedkoper.
  • Milieuvriendelijkheid: het gebruik van elektrische voertuigen helpt de impact op het milieu te verminderen omdat ze geen schadelijke uitlaatgassen produceren. Hoewel de productie iets meer broeikasgassen veroorzaakt dan de productie van voertuigen op conventionele brandstof, wordt dit nadeel snel gecompenseerd.
  • Belastingvoordelen en subsidies: Er zijn verschillende subsidieprogramma’s met subsidies en investeringsaftrek voor bedrijven die elektrische voertuigen gebruiken. Er zijn ook belastingvoordelen zoals een kwijtschelding van de motorrijtuigenbelasting en een aanzienlijk gunstigere belasting op het privégebruik van bedrijfswagens.
  • Imagobevordering: Bedrijven die elektrische voertuigen gebruiken worden gezien als milieubewust en kunnen zo hun imago verbeteren.

Mogelijke hindernissen:

  • Hogere aanschafkosten: elektrische voertuigen zijn over het algemeen duurder dan conventionele voertuigen. De gebruikskosten zijn echter over het algemeen lager.
  • Beperkte actieradius: Elektrische voertuigen hebben over het algemeen een beperktere actieradius dan voertuigen met een verbrandingsmotor. Dit kan een probleem zijn als werknemers lange afstanden moeten afleggen of als het voertuig wordt gebruikt voor zakenreizen.
  • Gebrek aan infrastructuur: Vooral in landelijke gebieden of gebieden met beperkte ruimte kan het moeilijk zijn om voldoende oplaadpunten voor elektrische voertuigen te voorzien.

Het wfc adviseert over individuele oplossingen, subsidies en adviesdiensten om de start te vergemakkelijken. Dit betreft voornamelijk de aanschaf van voertuigen en de ontwikkeling van oplaadinfrastructuur.

Er is ook een schat aan informatie voor bedrijven: https://www.elektromobilitaet.nrw/

Ihre Ansprechpartner
Sebastian Schulze Baek
Dr. Jürgen Grüner