De beste voorwaarden voor duurzaam ondernemen

Waterstof, windenergie, elektromobiliteit en zonnecellen

Om de hoge levenskwaliteit in het district Coesfeld te behouden en de klimaatverandering af te remmen met een duurzame manier van leven en produceren, lopen er momenteel verschillende proefprojecten om het openbaar vervoer, elektromobiliteit inclusief de noodzakelijke oplaadinfrastructuur en het fietspadennetwerk uit te breiden. In de windenergiesector werden vorig jaar meer windturbines op het net aangesloten dan waar ook in NRW. Op het gebied van fotovoltaïek onderzoekt het district Coesfeld momenteel alle mogelijkheden op open ruimtes en informeert het bedrijven intensief over de voordelen van PV-systemen op bedrijfsdaken. Er worden ook voorbereidingen getroffen voor een veilige en ongecompliceerde toegang tot de energie van de toekomst: waterstof.

De biogasverwerkingsinstallatie in Coesfeld-Höven wordt al in 2024 aangevuld met een power-to-gas-installatie. Het plan is om jaarlijks tot een miljoen kWh groene waterstof aan het aardgasnet te leveren, naast het biomethaan dat sinds 2014 wordt geproduceerd – en zo huishoudens en bedrijven van duurzamer gas te voorzien.

Waterstofpijpleidingen verzekeren levering aan bedrijven

De geplande elektriciteit-gascentrale in Coesfeld-Höven. Visualisierung: Ingenieurbüro H. Berg & Partner GmbH

Om zuivere waterstof veilig te kunnen gebruiken in productieprocessen of als alternatieve aandrijftechnologie in bus- en vrachtwagentransport, worden er voorbereidingen getroffen voor de bouw van netwerkaansluitpunten op drie waterstofpijpleidingen die door het district Coesfeld zullen lopen. Deze moeten tussen 2024 en 2030 in gebruik worden genomen en zullen uitsluitend groene waterstof transporteren.

Bedrijven krijgen betrouwbare toegang tot waterstof via een distributienetwerk naar industrieterreinen en grotere bedrijfsterreinen. Dit zal hen in staat stellen om de productiegebieden om te schakelen van fossiele brandstoffen en brandstoffen zoals aardgas naar waterstof. Volgens een recente haalbaarheidsstudie van het district Coesfeld kan een derde van de benodigde waterstof tegen 2040 in de regio zelf worden geproduceerd dankzij het bestaande en groeiende aantal PV-, windenergie- en biogasinstallaties. De rest moet worden geïmporteerd. Dit betekent dat de geplande waterstofpijpleidingen een centrale rol zullen spelen bij het waarborgen van een zekere, duurzame energievoorziening in het district Coesfeld in de toekomst.

Grote foto: Landkreis Coesfeld

Ihr Ansprechpartner
Dr. Jürgen Grüner